නිර්මාණ සඟරාව
නිර්මාණ සඟරාව
බහුකාර්ය පුටුව

charchoob

බහුකාර්ය පුටුව නිෂ්පාදනයේ form නක ස්වරූපය එය සෑම දිශාවකටම ස්ථාවරව හා සමබරව තබා ගනී. විධිමත්, අවිධිමත් හා මිත්‍රශීලී ආචාර විධි වලින් නිෂ්පාදනයේ තුන් ආකාර භාවිතය කළ හැක්කේ පුටු අංශක 90 කින් හැරීමෙන් පමණි. මෙම නිෂ්පාදිතය එහි ක්‍රියාකාරීත්වයේ සියලු අංග සැලකිල්ලට ගනිමින් හැකි තරම් ආලෝකය (කි.ග්‍රෑ. 4) තබා ගත හැකි ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇත. නිෂ්පාදනයේ බර හැකිතාක් අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම සඳහා සැහැල්ලු බර ද්‍රව්‍ය සහ හිස් රාමු තෝරා ගැනීමෙන් මෙම ඉලක්කය සපුරා ඇත.

ව්යාපෘතියේ නම : charchoob, නිර්මාණකරුවන්ගේ නම : Arash Shojaei, සේවාදායකයාගේ නම : Arshida.

charchoob බහුකාර්ය පුටුව

මෙම විස්මිත නිර්මාණය විලාසිතා, ඇඟලුම් සහ ඇඟලුම් නිර්මාණ තරඟයෙන් රිදී නිර්මාණ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. තවත් බොහෝ නව, නව්‍ය, මුල් හා නිර්මාණාත්මක විලාසිතා, ඇඟලුම් සහ ඇඟලුම් නිර්මාණ කටයුතු සොයා ගැනීමට රිදී සම්මානලාභී නිර්මාණකරුවන්ගේ නිර්මාණ කළඹ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දැක ගත යුතුය.